bip.cieplowody.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.cieplowody.pl
Organizacje pozarządowe strona główna 

Organizacje pozarządowe
Zarządzenie Nr 130/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakrresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2020 roku.
 zarzadzenie130.pdf

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-12-31 12:53:59.
Informacja Wójta Gminy Ciepłowody o naborze
kandydatów na członków komisji konkursowych w
otwartych konkursach ofert ogłaszanych na 2020 r.

Informacja o naborze

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-12-14 11:00:26 | Data modyfikacji: 2019-12-14 11:01:01.
Informacja Wójta Gminy Ciepłowody o wynikach
konsultacji programu współpracy Gminy
Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w ustawie o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2020 r.

Informacja o wynikach konsultacji

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-12-14 10:56:42 | Data modyfikacji: 2019-12-14 10:58:04.
WÓJT GMINY CIEPŁOWODY OGŁASZA NABÓR
KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W
OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-11-29 12:22:50 | Data modyfikacji: 2019-12-14 10:58:04.
WÓJT GMINY CIEPŁOWODY OGŁASZA NABÓR
KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W
OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-11-29 12:22:46 | Data modyfikacji: 2019-12-14 10:58:04.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY O
ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI

Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do przekładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na 2020 r. Oczekujemy na Państwa propozycje, opinie i wnioski do 12 grudnia 2019r.

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Formularz uwag

Ankieta

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:20:17 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:22:18.
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO
OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 Ogłoszenie z dnia 10.04.2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-10 09:25:39 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:22:18.
Informacja Wójta Gminy Ciepłowody o zakończeniu
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego w zakresie upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2019 roku.
 Informacja Wójta Gminy Ciepłowody

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-04-05 12:48:19 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:22:18.
Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2019 roku.
 Zarządzenie 33/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-03-07 21:52:00 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:22:18.
Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej opiniującej oferty złożenia w
ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu upowszechnienia
kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
Ciepłowody w 2019 roku.
 Zaądzenie 32/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-03-07 21:49:02 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:22:18.
Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie unieważnienia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2019 roku.
 Zarządzenie 28/2019

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-02-28 13:48:07 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:22:18.
Zarządzenie nr 15/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2019r.

Zarządzenie 15/19

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:37:47 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:22:18.
Zarządzenie nr 14/19 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 lutego 2019r. w sprawie: przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2019r.

Zarządzenie 14/19

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:35:35 | Data modyfikacji: 2019-11-28 13:22:18.
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO
OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie do dnia 08.02.2019r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2019-02-01 07:16:36 | Data modyfikacji: 2019-03-07 08:24:19.
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 11 stycznia do 01 lutego 2019r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Projekt uchwały

Formularz uwag

Ankieta

Informacja o wynikach konsultacji

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:35:58 | Data modyfikacji: 2019-01-11 12:44:26.
Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór
kandydatów na członków komisji konkursowych w
otwartych konkursach ofert

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17 grudnia 2018r.


 


 

Ogłoszenie

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych na 2019r.

Zarządzenie nr 92/18 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2019r. z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla G

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-12-04 11:39:00 | Data modyfikacji: 2018-12-27 08:45:35.
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody w sprawie
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu nauki,
edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy
Ciepłowody w 2019r.

Zarządzenie nr 88/18 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2019r.

Zarządzenie nr 90/18 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji oświaty i wychow

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 08:13:11 | Data modyfikacji: 2018-12-03 08:13:31.
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji

Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do przekładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na 2019r. Oczekujemy na Państwa propozycje, opienie i wnioski do 19 października 2018r.

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Formularz uwag

Ankieta

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja przyjęcia lub odrzucenia propozycji zgłoszonych w ramach konsultacji

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-10-04 13:13:14 | Data modyfikacji: 2018-11-13 09:09:29.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
Gminy Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2017r.
 Sprawozdanie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-05-09 12:16:04 | Data modyfikacji: 2018-11-13 09:09:29.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY O
ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI

Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli oraganizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U z 2018r. poz. 450) działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłowody do przedkładania propozycji zadań i uwag do projektu uchwały w sprawie zaminy uchwały w sprawie  wprowadzenia programu opeiki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciepłowody na 2018r.


Konsultacje zostaną przeprowadzone  w dniach od 29 marca do 19 kwietnia 2018r.

Informacja o wynikach konsultacji

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-03-29 14:09:00 | Data modyfikacji: 2018-03-30 10:30:22.
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO
OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Sebastian Hebda | Data wprowadzenia: 2018-02-01 13:45:30 | Data modyfikacji: 2019-03-07 08:18:29.
Zarządzenie nr 9/18 Wójta Gminy Ciepłowody w
sparwie rozstrzygniecia Konkursu i udzielenia
dotacji dla organizacji pozarządowych na
wykonywanie zadań publicznych w 2018 r. z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na
terenie Gminy Ciepłowody w 2018 r.
 Zarządzenie 9/18

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-31 13:54:30 | Data modyfikacji: 2018-02-01 08:51:24.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY O
ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI

Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli oraganizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłowody do przedkładania propozycji zadań i uwag do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu opeiki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciepłowody na 2018r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o rozpoczęciu konsultacji

Projekt uchwały

Formularz uwag

Ankieta

Informacja o wynikach konsultacji

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-15 14:04:28 | Data modyfikacji: 2018-02-01 08:51:24.
Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
Ciepłowody w 2018r.
 Zarządzenie 3/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:03:53 | Data modyfikacji: 2018-02-01 08:51:24.
Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizacje zadania
publicznego z z akresu upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2018r.
 Zarządzenie 2/2018

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 08:52:05 | Data modyfikacji: 2018-02-01 08:51:24.
HARMONOGRAM KONKURSÓW DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH - GRUDZIEŃ 2017
 HARMONOGRAM KONKURSÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - GRUDZIEŃ 2017

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-12-04 08:46:17 | Data modyfikacji: 2018-02-01 08:51:24.
Ogłoszenie o konkursie

na realizację zadania publicznego w 2018r. pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Mikoszowie 27, Gmina Strzelin, powiat stzreliński

Ogłoszenie

Zarządzenie nr 64/17 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 11 grudnia w sprawie powołania komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania d

Zarządzenie 67/17 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu i udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2018r. z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gmin

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-11-30 14:54:47 | Data modyfikacji: 2017-11-30 14:58:39.
WÓJT GMINY CIEPŁOWODY OGŁASZA NABÓR
KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W
OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych na 2018r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-11-30 09:48:09 | Data modyfikacji: 2017-11-30 14:58:39.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY O
ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI

Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2016r. poz. 1817) działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłoowdy do przekładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na 2017r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Projekt uchwały

Formularz uwag

Ankieta

Informacja o wynikach konsultacji

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-10-04 08:55:23 | Data modyfikacji: 2017-10-04 08:58:16.
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO
OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

"Poprawa bazy sportowej klubu LKS Ślęża Ciepłowody"

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-09-27 14:00:18 | Data modyfikacji: 2017-09-27 14:22:23.
Status organizacji pożytku publicznego

Organizacje pozarządowe, które posiadają osobowość prawną mogą strać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego

 Status organizacji pożytku publicznego

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-08-04 07:49:03 | Data modyfikacji: 2017-09-27 14:22:23.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
Gminy Ciepłowody z organizacami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2016r.
 Sprawozadnie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-06-21 13:15:33 | Data modyfikacji: 2017-09-27 14:22:23.
HARMONOGRAM KONKURSÓW DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH - KWIECIEŃ 2017

Harmonogram

Uwaga! Kolejna nowelizacja ustawy o pożytku.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-04-10 11:16:31 | Data modyfikacji: 2017-09-27 14:22:23.
OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO

Informuję, że w dniu 1 marca 2017 Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 3430/V/17 ustalił tryb powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  Zgodnie z § 2, ust. 1, pkt. 4) wyżej wymienionej uchwały, ogłaszam rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


 OGŁOSZENIE O NABORZE


 Nabór kandydatów do Rady będzie się odbywał do 5 kwietnia br.


Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady za pomocą „Karty zgłoszenia kandydata na członka Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, będącej załącznikiem nr 1 do Uchwały Zarządu WD nr 3430/V/2017 z dnia 1 marca 2017 r. oraz dołączając oświadczenia kandydata i imienne rekomendacje dla kandydata będące załącznikami nr 2 i nr 3 do ww. uchwały.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-03-22 10:09:39 | Data modyfikacji: 2017-03-22 10:11:22.
HARMONOGRAM KONKURSÓW DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH - MARZEC 2017

Harmonogram

Jak wypełnić nowy wzór oferty w ramach otwartych konkursów.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-03-06 12:18:37 | Data modyfikacji: 2017-03-22 10:11:22.
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji

Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłowody do przekładania propozycji zadań i uwag do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciepłowody na 2017r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Projekt uchwały

Ankieta

Formularz uwag

Informacja o wynikach konsultacji

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-02-08 09:32:21 | Data modyfikacji: 2017-02-08 09:35:07.
Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 stycznia w sprawie: przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2017r.

Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 12 stycznia w sprawie: przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w 2017r.


Zarządzenie nr 6/17 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otawrtego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w 2017r.


 Zarządzenie nr 10/17 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2017r. z zakresu upowszechniania Kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w 2017r. 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2017-01-12 13:45:52 | Data modyfikacji: 2017-02-06 15:50:46.
Zarządzenie Nr 63/16 Wójta Gminy Ciepłowody z 9
grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2017r.

Zarządzenie 63/16

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:20:13 | Data modyfikacji: 2016-12-14 11:59:35.
Zarządzenie Nr 62/16 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2017r.

Zarządzenie 62/16

Zarządzenie nr 1/17 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2017r. z zakresu nauki, edukacji oświaty i wychowania dla Gmi

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:19:03 | Data modyfikacji: 2016-12-14 11:57:11.
WÓJT GMINY CIEPŁOWODY OGŁASZA NABÓR
KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W
OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych na 2017r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-11-30 12:03:43 | Data modyfikacji: 2016-12-14 11:57:11.
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji

Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) działających na rzecz mieszkańców gminy Ciepłowody do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na 2017 rok.


Uchwała Nr 109/XXV/16 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Projekt uchwały

Ankieta

Formularz uwag

Informacja o wynikach konsultacji programu współpracy Gminy Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017r.

 Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-10-05 13:46:56 | Data modyfikacji: 2016-12-12 13:05:55.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
Gminy Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2015r.
 Sprawozdanie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-04-12 10:57:00 | Data modyfikacji: 2016-12-12 13:05:55.
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji

Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 118 z późn. zm.) działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłowody do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na 2016r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Formularz uwag

Ankieta

Projekt uchwały

Informacja o wynikach konsultacji

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-02-04 11:38:49 | Data modyfikacji: 2016-02-04 11:41:06.
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie: przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2016r.

Zarządzenie 4/16

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie 5/16

Zarządzenie Nr 9/16 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 4 lutego w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2016r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:51:13 | Data modyfikacji: 2016-02-04 11:41:06.
Zarządzenie nr 112/15 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzania
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2016 roku.

Zarządzenie 112/15

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie 113/15

Zarządzenie 117/15

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-12-03 12:23:12 | Data modyfikacji: 2016-02-04 11:41:06.
Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór
kandydatów na członków komisji konkursowych w
otwartych konkursach ofert

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-11-25 12:17:45 | Data modyfikacji: 2016-02-04 11:41:06.
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji

Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 118 z późn. zm.) działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłowody do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na 2016r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Formularz uwag

Ankieta

Projekt uchwały

Informacja o wynikach konsultacji

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-10-29 12:47:56 | Data modyfikacji: 2015-10-29 13:02:08.
Spotkanie nt. Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich

W związku z przyjęciem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2016.

 Ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na 1 września 2015, ogłoszenie naboru w Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na grudzień 2015. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu (wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu). Regulamin Konkursu FIO w 2016 r. jest już dostępny:  target=_new>http://pozytek.gov.pl/index.php?document=3851

 W związku z powyższym Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej sprawującego w roku 2016 funkcję Instytucji Zarządzającej i Instytucji Wdrażającej Program FIO, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się o godzinie 11:00, w dniu 4 września we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej) w sali 510.

 Czas spotkania - ok. 3-4 godzin.

 Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 28 sierpnia 2015 r. na adres e-mail: slawomir.wojcik@umwd.pl

 Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają informację w dniu 31 sierpnia 2015 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Z poważaniem

 Sławomir Wójcik

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Departament Spraw Społecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

tel. 071/ 770-40-76, fax 071/ 770-41-35

siedziba Wydziału ul. Ostrowskiego 7, I. p. , pok. nr 401

53-238 Wrocław

 
       

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-08-19 08:33:35 | Data modyfikacji: 2015-08-19 08:37:02.
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Formularz uwag

Ankieta

Informacja o wynikach konsultacji

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-05-29 13:21:04 | Data modyfikacji: 2015-08-19 08:37:02.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
Gminy Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2014r.
 Sprawozdanie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-03-27 10:15:33 | Data modyfikacji: 2015-08-19 08:37:02.
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji w sprawie projektu
uchwały przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 02 marca do 17 marca 2015r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Formularz uwag do projektu

Ankieta

Projekt uchwały

Informacja o wynikach konsultacji

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-03-02 15:13:27 | Data modyfikacji: 2015-03-02 15:22:33.
Wydział Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi UMWD, zaprasza organizacje
pozarządowe działające na terenie Państwa
gminy i powiatu do skorzystania z profesjonalnego
doradztwa udzielanego w Regionalnym Punkcie
Konsultacyjno Doradczym dla Organizacji
Pozarządowych.

Regionalny Punkt Konsultacyjno Doradczy dla Organizacji Pozarządowych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-02-24 12:14:05 | Data modyfikacji: 2015-02-24 12:15:06.
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji w sprawie projektu
uchwały przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi

Ogłoszenie

Formularz uwag

Ankieta

Projekt uchwały

Informacja o wynikach konsultacji

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-01-28 14:15:52 | Data modyfikacji: 2015-01-28 14:20:12.
Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór
kandydatów na członków komisji konkursowych w
otwartych konkursach ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody
2015r.

Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w 2015 roku.

Ogłoszenie

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Zarządzenie Nr 9/15 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 12/15 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2015r. z zakresu upowszechniaania kultury fizycznej i sportu na

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2015-01-13 16:49:55 | Data modyfikacji: 2015-01-29 12:48:36.
Zarządzenie Nr 375/14 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2015r.

Zarządzenie 375/14


Zarządzenie Nr 376/14 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie: przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2015r.


Zarządzenie 376/14


 


Zarządzenie Nr 382/14 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2014r. z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Ciepłowody pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Mikoszowie 27, Gmina Strzelin, powiat strzeliński".

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-12-04 14:01:25 | Data modyfikacji: 2014-12-30 14:20:24.
Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór
kandydatów na członków komisji konkursowych w
otwartych konkursach ofert

Ogłoszenie

Informacja o naborze

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-11-25 11:36:52 | Data modyfikacji: 2014-12-30 14:20:24.
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji

Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2010r. nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.) działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłowody do przekładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na 2015r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o rozpoczęciu konsultacji

Projekt uchwały

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CIEPŁOWODY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Formularz uwag

Ankieta

Informacja o wyniku konsultacji

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-10-02 13:36:06 | Data modyfikacji: 2014-10-02 13:39:58.
Dolnośląska Rada Działalności Pożytku
Publicznego

Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-07-15 18:11:43 | Data modyfikacji: 2014-10-02 13:39:58.
Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku Programu
Współpracy Samorządu Województwa
Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-05-27 10:41:53 | Data modyfikacji: 2014-10-02 13:39:58.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
Gminy Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2013r.


Sprawozdanie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-04-28 14:21:31 | Data modyfikacji: 2014-10-02 13:39:58.
Zarządzenie Nr 297/14 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
Ciepłowody w 2014 roku
Zarządzenie 297/14 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-01-23 08:28:01 | Data modyfikacji: 2014-10-02 13:39:58.
Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór
kandydatów na członków komisji konkursowych w
otwartych konkursach ofert

Ogłoszenie

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych na 2014r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-01-13 15:50:13 | Data modyfikacji: 2014-10-02 13:39:58.
Zarządzenie Nr 293/14 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2014 roku


Zarządznie Nr 293/14

Zarządzenie Nr 299/14 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2014 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w 2014 roku.   

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-01-13 15:47:14 | Data modyfikacji: 2014-02-05 14:05:39.
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji
Konsultacje w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciepłowody na 2014r. zostaną przeprowadzone w dniach od 8 stycznia do 23 stycznia 2014r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Formularz

Ankieta

Projekt uchwały

Zaproszenie do składania ofert w sprawie zapewnienia miejsca w gospodarstwie rolnym

Załącznik nr 1

Informacja o wynikach konsultacji

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2014-01-08 13:48:39 | Data modyfikacji: 2014-01-13 10:40:01.
Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza otwarty konkurs
ofert

na realizację zadania publicznego w 2014r. pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Mikoszowie 27, Gmina Strzelin, powiat strzeliński"


Zarządzenie 284/13 


Zarządzenie 286/13

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-12-04 17:32:17 | Data modyfikacji: 2013-12-27 13:31:47.
Wójt Gminy Ciepłowody ogłasza nabór
kandydatów na członków komisji konkursowych w
otwartych konkursach ofert

Informacja o naborze

 Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-11-25 20:00:20 | Data modyfikacji: 2013-12-27 13:31:47.
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji
Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz.1536 z późn. zm,) działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłowody do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na 2014 rok.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Ankieta

Uchwała Nr 220/XXXV/13

Formularz uwag

Informacja o wynikach konsultacji

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-10-02 07:18:23 | Data modyfikacji: 2013-10-02 07:23:31.
Zarządzenie Nr 224/13 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 07 marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia
Konkursu i udzielenia dotacji dla organizacji
pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w
2013 r. z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciepłowody w
2013r.
 Zarządzenie 224/13

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-03-11 09:34:11 | Data modyfikacji: 2013-10-02 07:23:31.
Informacja o ponownym ogłoszeniu konkursu na
realizację zadania publicznego z zakresu
upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na
terenie Gminy Ciepłowody
 Informacja

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-02-18 08:15:57 | Data modyfikacji: 2013-10-02 07:23:31.
Ogłoszenie sprawie przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert
OGŁOSZENIE  

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2013-01-11 09:01:49 | Data modyfikacji: 2013-01-11 09:02:11.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY O
ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 12 listopada do 4 grudnia 2012 r.  OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-11-12 14:34:14 | Data modyfikacji: 2012-11-12 14:35:53.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na realizację zadania publicznego w 2013 roku pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ciepłowody do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Mikoszowie.

Zarządzenie 200/12

Ogłoszenie o konkursie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-11-08 13:07:04 | Data modyfikacji: 2012-11-08 13:18:30.
WÓJT GMINY CIEPŁOWODY ogłasza nabór
kandydatów na członków komisji konkursowych w
otwartych konkursach ofert

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert


Informacja o naborze kandydatów

  

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-10-24 14:03:00 | Data modyfikacji: 2012-10-24 14:03:14.
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji

Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz.1536 z późn. zm.) działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłowody do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na 2013 rok.

Ogłoszenie

Ankieta

Projekt uchwały

Formularz uwag do projektu

Informacja o wyniku konsultacji

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-07-20 09:20:29 | Data modyfikacji: 2012-10-24 14:03:14.
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CIEPŁOWODY z
organizacjami pozarządowymi oraz z innymi
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Program współpracy na 2013 rok

Regulamin pracy Komisji Konkursowej

Uzasadnienie do projektu uchwały

 

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-07-20 09:09:41 | Data modyfikacji: 2012-07-20 09:17:45.
Sprawozdanie z realizacji Współpracy Gminy
Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2011 r.
 Sprawozdanie

Opublikowane przez: Grzegorz Karolczak | Data wprowadzenia: 2012-04-20 10:44:29 | Data modyfikacji: 2012-04-20 10:45:06.
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji
Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłowody do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu opieki nad zwierzętami mezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciepłowody w 2012 r.

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Formularz uwag do projektu

Ankieta

 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-03-02 08:43:54 | Data modyfikacji: 2012-04-20 10:45:06.
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CIEPŁOWODY z
organizacjami pozarządowymi oraz z innymi
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Uchwała nr 96/XIV/11 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi

Uzasadnienie do uchwały

Program współpracy na 2012 rok

Regulamin pracy Komisji Konkursowej

 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2012-01-04 11:13:41 | Data modyfikacji: 2012-04-20 10:45:06.
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji
Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłowody do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2012.

Program współpracy na 2012 rok

Projekt uchwały

Formularz uwag do projektu

Ankieta

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-12-12 09:00:34 | Data modyfikacji: 2011-12-12 09:08:30.
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji
Wójt Gminy Ciepłowody zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy działających na rzecz mieszkańców Gminy Ciepłowody do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2012.

Ogłoszenie

Ankieta

Formularz uwag do projektu

Program współpracy

Projekt uchwały

 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-08-17 09:58:41 | Data modyfikacji: 2011-12-12 09:08:30.
Wynik wyboru kandydatów na członków Komisji
konkursowych
 Informacja

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-01-04 11:10:28 | Data modyfikacji: 2011-12-12 09:08:30.
Zarządzenie Nr 6/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji,
oświaty i wychowania dla Gminy Ciepłowody oraz
działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 Zarządzenie 6/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2011-01-04 11:09:24 | Data modyfikacji: 2011-12-12 09:08:30.
Zarządzenie Nr 1/10 Wójta Gminy Ciepłowody z
dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dla Gminy Ciepłowody w 2011 roku
 Zarządzenie 1/10

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-12-15 10:25:20 | Data modyfikacji: 2010-12-15 10:25:54.
Nabór kandydatów na członków komisji
konkursowych w otwartych konkursach ofert

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy

 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-12-06 12:14:50 | Data modyfikacji: 2010-12-15 10:25:54.
Informacja o wynikach konsultacji
 Informacja

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-12-06 12:13:57 | Data modyfikacji: 2010-12-15 10:25:54.
Ogłoszenie Wójta Gminy Ciepłowody o
rozpoczęciu konsultacji

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-11-17 14:34:30 | Data modyfikacji: 2010-11-17 14:39:03.
Uchwała NR 233/XLV/10 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 25 października 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z radami
działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji

Uchwała nr 233

 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-11-17 14:30:38 | Data modyfikacji: 2010-11-17 14:32:34.
Dokumenty do pobrania

Formularz uwag do projektu

Program współpracy

Ankieta

Projekt uchwały Rady Gminy Ciepłowody

 

Opublikowane przez: Marcin Kozak | Data wprowadzenia: 2010-11-17 14:27:29 | Data modyfikacji: 2010-11-17 14:32:34.
Data wprowadzenia: 2010-11-17 14:27:29
Opublikowane przez: Marcin Kozak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.cieplowody.pl