Uchwała nr 8 Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepłowodach z dnia 1 paździenika 2018r. w sprawie stwierdzenia, że liczba zarejestrowanych kandydatów w okręgu wyborczym nr 12 w wyborach do Rady Gminy Ciepłowody jest równa liczbie radnych wybieranych w tym okręgu
2018-10-01 16:58:11
  ...więcej

Uchwała nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepłowodach z dnia 1 paździenika 2018r. w sprawie stwierdzenia, że liczba zarejestrowanych kandydatów w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Rady Gminy Ciepłowody jest równa liczbie radnych wybieranych w tym okręgu
2018-10-01 16:56:44
  ...więcej

Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepłowodach z dnia 1 paździenika 2018r. w sprawie stwierdzenia, że liczba zarejestrowanych kandydatów w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Rady Gminy Ciepłowody jest równa liczbie radnych wybieranych w tym okręgu
2018-10-01 16:55:07
  ...więcej

Uchwała nr 5/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepłowodach z dnia 1 października 2018r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Ciepłowody zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-10-01 16:51:41
  ...więcej

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIEPŁOWODACH Z DNIA 01 PAŻDZIERNIKA 2018R. O ZASADACH I TERMINIE LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIENIKA 2018
2018-10-01 10:31:45
  ...więcej

Zarządzenie nr 72/18 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 21 września 2018r. w sprawie ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
2018-09-26 07:58:29
  ...więcej

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU II Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2018R.
2018-09-24 10:59:57
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26.09.2018r. do godz. 14.30 w siedziebie Urzędu Gminy Ciepłowody  ...więcej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepłowodach z dnia 18 września 2018r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr 1, 4, 12.
2018-09-18 07:45:19
  ...więcej

Uchwała nr 4/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepłowodach z dnia 17 września 2018r. w sprawie sprotowania oczywistej omyłki pisarskiej w protokole rejestracji listy kandydatów na radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Łukasz Białkowski w okręgu wyborczym nr 4 oraz podjęcia przez Gminną Komisje Wyborczą w Ciepłowodach pozostałych czynności z tym związanych
2018-09-18 07:41:34
  ...więcej

Zarządzenie nr 67/18 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 13 września 2018r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st Warszawy oraz wybrów wójtów, burmistrzów i prezydentów mista zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-09-17 11:21:06
  ...więcej

Uchwała nr 3/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepłowodach z dnia 12 września 2018r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepłowdach powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 paździenika 2018r.
2018-09-13 08:01:33
  ...więcej

Uchwała nr 2 Gminnaj Komisji Wyborczej w Ciepłowodach z dnia 12 września 2018r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepłowodach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 październik 2018r.
2018-09-13 07:55:30
  ...więcej

Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepłowodach z dnia 12 września 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepłowodach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 paździenika 2018r.
2018-09-13 07:50:22
  ...więcej

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIEPŁOWODACH z dnia 12 września 2018r. o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepłowodach
2018-09-12 12:53:52
  ...więcej

Pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepłowodach
2018-09-11 13:13:58
  ...więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Ciepłowodach
2018-09-11 13:09:33
  ...więcej

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018-09-04 10:29:52
  ...więcej

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018-09-04 10:27:49
  ...więcej

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-04 10:25:00
  ...więcej

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
2018-09-04 10:22:06
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 55
poprzednie     następne